Радa з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України
radakmu.org.ua - офіційний веб-сайт

РАДА ПІДПРЄМЦІВ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

| написати листа | додати у обране |

| Сьогодні:  Вівторок, 07 липня 2020 року |

 

»

 Навігатор » Головна сторінка » Новини та повідомлення »


»

Новини та повідомлення

25.10.2011

Зауваження заступника Голови Координаційної ради юристів при Міністерстві юстиції України Наталії Хоменко щодо недосконалості норм Податкового Кодексу України в сфері обігу підакцизної продукції.

Сьогодні на ринку імпортованих алкогольних напоїв склалася ситуація, яка потребує невідкладного законодавчого врегулювання в частині недосконалості та неоднозначного тлумачення органами державної податкової служби України положень абз. 4 п. 226.9. Податкового Кодексу України.

Так, даною нормою передбачено, що вважаються такими, що немарковані, алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

В липні 2011 року органами державної податкової служби України вже було проведено перевірку найбільших імпортерів і продавців імпортованих алкогольних напоїв із застосовуванням даної норми Податкового кодексу, яка вимагає, щоб дата випуску продукції збігалася з датою випуску акцизної марки. Тобто, згідно даної норми сьогодні на законних підставах не можна продати жодної пляшки витриманого коньяку, а з полиць має бути вилучено весь ром, віскі, джин, вина та інші алкогольні напої, випущені до 2011 року. Звертаю увагу, що мінімальний строк витримки віскі і коньяку - три роки, столового вина - рік, марочного – два роки. У витримці не мають потреби тільки горілка та українські вина нижнього цінового сегменту.

На сьогодні річний обсяг імпорту елітного алкоголю оцінюється експертами в один мільярд гривень, в той же час лише половина цієї продукції випущена в 2011-му році. Тобто, лише на 50-ти відсотках імпортованої алкогольної продукції розмір сплаченого акцизного податку, вказаний на акцизній марці, відповідає ставці акцизу, яка діяла на дату її розливу. Інші 50% імпортованої продукції згідно вищезазначеної норми знаходяться поза межами правового поля. Разом з тим доплата акцизного збору у випадку його невідповідності на марках, якими оклеєна така продукція, здійснювалася під час перетину алкогольної продукції через митний кордон України, про що проставлялася відповідна відмітка на вантажно-митній накладній на таку продукцію.

 Тож через недосконалість зазначеної норми Податкового Кодексу в Україні сьогодні понад 50% імпортного алкоголю наразі опинилося в нелегальному становищі.

На даний час органами державної податкової служби України здійснюються масові перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі імпортованими алкогольними напоями, на предмет відповідності сум акцизного податку, що вказані на марках акцизного податку, якими вони оклеєні, розміру ставок акцизу, що діяв на дату розливу такої алкогольної продукції.

Необхідно зазначити, що під час розробки та прийняття Податкового Кодексу України, з метою встановлення відповідності між визначеною ставкою акцизного податку на час виробництва певної алкогольної продукції та фактично сплаченим розміром податку з такої продукції, законодавець встановив певні правила, закріпивши їх в абз. 4    п. 226.9. ПКУ.

Разом з тим, згадана норма є загальною, оскільки в ній йдеться про всі алкогольні напої, тобто, без їх поділу на вітчизняні та імпортовані. Тому, вважаю, що наведена норма має застосовуватись лише у тих випадках, коли відсутні спеціальні норми законодавства.

У свою чергу, відносно імпортованої алкогольної продукції законодавчо встановлено спеціальний порядок визначення ставки акцизного податку. Так, згідно з пп. 222.2. ПКУ, який регулює сплату податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України, визначено, що податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації (пп. 222.2.1. ПКУ). У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації (п. 222.2.2. ПКУ).

Таким чином, для імпортованої маркованої алкогольної продукції передбачено перший строк сплати податку - під час придбання марок акцизного податку, а остаточний розрахунок та строк сплати акцизного податку - на день подання митної декларації до митного органу. Отже, саме дата подання митної декларації до митного органу і є датою визначення ставки для сплати акцизного податку з імпортованої маркованої алкогольної продукції, а не дата розливу цієї продукції.

Таке правило сплати податку при імпорті алкогольних виробів збігається з правилом для всієї імпортованої продукції, визначеним у п. 216.4. ПКУ, яким встановлено, що датою виникнення податкових зобов'язань, у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов'язання митним органом у визначених законодавством випадках.

Таким чином, положення абз. 4 п. 226.9 Податкового Кодексу України повинні застосовуватись лише до алкогольної продукції, виробленої на митній території України, і не можуть бути застосовані до імпортованої алкогольної продукції, оскільки для неї дата розливу не є датою визначення ставки акцизного податку. Тому застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу - 100 % вартості немаркованої (неналежно маркованої) алкогольної продукції, але не менше 1700 гривень, до імпортерів та суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю імпортованими алкогольними напоями, через невідповідність вказаних на марках сум акцизного податку ставкам акцизу, діючим на дату розливу такої продукції, застосовано бути не може.

В той же час органи державної податкової служби України під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання керуються даною статтею (абз.4 п. 226.9. ПКУ) та накладають штрафні санкції через вищезазначену невідповідність марок акцизного податку.

               Разом з тим, необхідно зазначити, що відповідно до п.13. Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1251 для   одержання   марок  імпортер  подає  продавцю  марок заявку-розрахунок у трьох примірниках  за  встановленою  продавцем марок формою,  платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до відповідного бюджету. Один примірник заявки-розрахунку   залишається   у   продавця  марок,  другий  (з відміткою  продавця  марок  про  сплату  податку)  -  повертається імпортеру   для  передачі  митному  органу,  третій    відміткою продавця марок про одержання заявки-розрахунку)  -  залишається  у покупця (імпортера). 
               Наказом ДПА України від 24.12.2010 року № 1021 «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» затверджено форму Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку алкогольних напоїв, п.2 якої визначено, що у разі необхідності суб’єктом господарювання здійснюється доплата акцизного податку у визначеній сумі, яка перераховується до відповідного органу державного казначейства. 
               Крім того, відповідно до ст. 227.6. ПКУ встановлено, що у разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв та/або неповної сплати податку, товар не допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України забороняється. 
               Статтею 226.2. ПКУ визначено, що наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.
               Продукція, що постачається легальними імпортерами, ввезена на територію України на законних підставах із сплатою всіх належних податків та відповідним митним оформленням, однак недосконалість абз. 4 п.226.9. Податкового Кодексу України призводить до незаконного накладення штрафних санкцій на легітимних імпортерів алкогольної продукції та її дискримінації, що є недопустимим для України, як країни, що є членом Світової організації торгівлі. 
               Відповідно до ч.1, ч.2. п.3 Положення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 13 лютого 2008 р. N 54 (із змінами та доповненнями) основними завданнями Ради є: 1) сприяння  у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої   влади   і   суб'єктів   господарювання   на   засадах партнерства, відкритості та прозорості; 2) подання до регуляторних органів   пропозицій   щодо необхідності   перегляду   нормативно-правових актів у сфері підприємництва.
               Враховуючи вищевикладене, з метою приведення у відповідність норм Податкового Кодексу України, уникнення дискримінації імпортованої алкогольної продукції та попередження накладення на Україну штрафних санкцій з боку СОТ, а також недопущення неправомірного притягнення до відповідальності легальних імпортерів, дистриб’юторів та суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями іноземного виробництва, через невідповідність марок акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, прошу звернутися до Прем`єр-Міністра України щодо необхідності розробки проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України» (зокрема, до абз. 4 п. 226.9. ПКУ) та внесення його на розгляд Верховної Ради України для подальшого розгляду та прийняття. Член робочої групи  з питань регуляторної політики, малого та середнього бізнесу Ради підприємців при КМУ,  Заступник Голови Координаційної ради юристів при Міністерстві юстиції України   Наталія ХОМЕНКО

Обговорити на форумі


Пошук
по сайту

"і" "або"
 


 

Опитування
Наскільки погіршилось ведення бізнесу в Україні після прийняття Податкового кодексу?
Суттєво погіршилось
Незначно погіршилось
Поліпшилось
Кардинальних змін не відчутно


Результати


 


 


 


 

Підписка
на новини

 

© 2008 РАДА ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: rada@kmu.gov.ua