Радa з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України
radakmu.org.ua - офіційний веб-сайт

РАДА ПІДПРЄМЦІВ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

| написати листа | додати у обране |

| Сьогодні:  Вівторок, 14 липня 2020 року |

 

»

 Навігатор » Головна сторінка » Новини та повідомлення »


»

Новини та повідомлення

18.10.2011

Обговорення проекту Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (нова редакція) - Експерт Ради підприємців Сергій Кравченко

Проект Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (нова редакція) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з метою вдосконалення процедур банкрутства, зменшення тривалості процедур, покращення показників за індексом стягнення, скорочення витрат на провадження справи про банкрутство.

Проектом передбачається викласти в новій редакції Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, а також внести зміни до низки законодавчих актів.

Проектом передбачаються наведені нижче зміни у регулюванні процедур відновлення платоспроможності та банкрутства:

1. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника, застосування позасудових процедур та досудової санації боржника. Проектом розширено можливості для ранньої діагностики загрози настання неплатоспроможності боржника, ефективного застосування заходів щодо запобігання банкрутству боржника, а також заходів із проведення позасудових заходів відновлення платоспроможності боржника. Визначено загальний порядок проведення процедури досудової санації.

2. Перенесення введення мораторію у справі про банкрутство з моменту надходження заяви про порушення провадження у справі на проведення підготовчого засідання. З метою запобігання спричиненню шкоди особі, стосовно якої подано заяву про порушення провадження у справі про банкрутство, коли зазначені в заяві обставини перевіркою не підтвердилися, а також кредиторам, які потерпатимуть від безпідставно введеного мораторію, передбачається відтермінувати введення мораторію з моменту прийняття заяви про порушення провадження у справі на підготовче засідання, в якому судом приймається рішення про порушення провадження у справі про банкрутство.

3. Удосконалення процедури виявлення кредиторів.Відповідно до діючих норм статей 11, 14, 40, 53 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон) встановлено вимогу щодо розміщення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство в друкованих ЗМІ. Це призводить до затягування провадження у справі про банкрутство, дозволяє боржнику ухилятися від виконання зобов’язань перед кредиторами, користуючись мораторієм на задоволення їх вимог, збільшує вартість процедур. З метою усунення зазначених негараздів пропонується покласти на суд обов’язок самостійно оприлюднювати інформацію про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-порталі Вищого господарського суду України (офіційне оприлюднення).

Оскільки метою оприлюднення інформації про порушення провадження у справі про банкрутство є інформування про це якомога більшого кола осіб, в тому числі іноземних інвесторів, досягнення мети видається можливим шляхом оприлюднення такої інформації із застосуванням сучасних технологій, а саме: через мережу Інтернет.

Кількість користувачів мережі Інтернет (лише в Україні за статистикою понад 20 мільйонів постійних користувачів – відомості з порталу http://index.bigmir.net) значно перевищує кількість тих осіб, що мають підписку на газети “Голос України” та “Урядовий кур’єр” (загальний тираж газет становить лише 225 тис. примірників). Користування офіційними веб-ресурсами в мережі Інтернет є значно легшим, більш доступним та достатньо дешевим способом отримання офіційної інформації. З метою доведення інформації про повідомлення щодо порушення провадження у справі про банкрутство до ширшого кола зацікавлених осіб законопроектом пропонується, окрім офіційного оприлюднення на офіційному веб-порталі Вищого господарського суду України, передбачити можливість додаткового розповсюдження інформації про порушення провадження у справі про банкрутство в будь-яких друкованих органах, на офіційному веб-порталі державного органу з питань банкрутства, на інших сторінках в мережі Інтернет.

4. Забезпечення прав конкурсних кредиторів, які пропустили встановлений для звернення з вимогами строк. Законопроектом передбачається скасувати дискримінаційний порядок, за яким конкурсні кредитори, які пропустили встановлений для звернення з вимогами строк, втрачають право на отримання боргу. Натомість пропонується надати таким кредиторам можливість звернення із майновими вимогами в межах усього банкрутства із задоволенням таких вимог в останню чергу, а вже по закінченні процедури банкрутства вважати усі вимоги погашеними.

5. Встановлення порядку задоволення вимог поточних кредиторів в рамках провадження у справі про банкрутство. В зв’язку з тим, що реалізація запропонованих у законопроекті змін унеможливить отримання задоволення будь-яких майнових вимог кредитора поза провадженням у справі про банкрутство, передбачається встановити порядок задоволення вимог поточних кредиторів в межах зазначеного провадження.

6. Розгляд усіх майнових спорів в процедурі банкрутства. Проектом визначено, що суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, розглядає усі майнові спори за участю боржника.

7. Розпорядження майном.Існуюча практика свідчить про довільне тлумачення цієї норми, безпідставне продовження строків розпорядження майном боржника необмежену кількість разів, а відтак процедура розпорядження майном боржника може тривати протягом декількох років.

Законопроект чітко визначає строк на проведення процедури розпорядження майном боржника в 100 календарних днів.

8. План санації. Законопроект передбачає можливість переходу з процедури розпорядження майном в санацію лише за наявності плану санації боржника. В разі відсутності плану санації вводиться процедура ліквідації банкрута.

9. Погодження плану санації та мирової угоди забезпеченими кредиторами. Проектом передбачено запровадити механізм погодження плану санації та мирової угоди забезпеченими кредиторами. Відповідного до цього механізму план санації (мирова угода) протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про його (її) схвалення погоджується забезпеченими кредиторами. Для затвердження плану санації (мирової угоди) потрібна згода всіх забезпечених кредиторів. Якщо будь-хто із забезпечених кредиторів заперечує проти плану санації (мирової угоди), інші забезпечені кредитори можуть прийняти одне з наступних рішень: 1) про виділення забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні, в порядку встановленому цим Законом, та задоволення вимог такого кредитора за рахунок отриманих від продажу коштів; 2) про викуп боргу, відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.

10. Санація. Проектом визначено, що строк процедури санації не може перевищувати строк, передбачений планом санації. Пропонується законодавчо визначити максимально можливий строк санації у 18 місяців. У випадку невиконання плану санації вводиться процедура ліквідації

11. Ліквідація. Встановлено максимальний строк процедури ліквідації у 12 місяців, який може бути продовжено один раз на строк до 6 місяців.

12. Продаж майна виключно через аукціон. Пропонується все майно боржника продавати виключно на аукціоні. Оголошення оприлюднювати через Веб-сайт уповноваженого державного органу з питань банкрутства. Додаткового передбачається запровадити проведення аукціону в електронній формі (електронні торги), а також відмовитися від необхідності проводити коштовну, обтяжливу, тривалу за часом та зайву оцінку майна.

Таке вирішення проблеми дозволяє продати майно боржника на конкурентних умовах за найвищою ціною, не дозволяє жодному з учасників процедури банкрутства зазіхати на майно боржника (кредитору, інвестору тощо), мінімізує витрати на проведення процедури продажу майна.

Вдосконалено механізм визнання угод боржника недійсними, перш за все з метою повернення усього незаконно відчуженого майна боржника, для його подальшого продажу під час провадження у справі про банкрутство.

13. Заміщення активів. Застосування інституту заміщення активів дозволить зберегти функціонуючі підприємства, рятуючи їх від знищення шляхом продажу його майна частками, забезпечити продаж «працюючого бізнесу».

При заміщенні активів майно боржника передається створеному боржником господарському товариству, а акції (частки) у статутному (складеному) капіталі такого товариства включаються до складу майна боржника. Отже, при продажу майна боржника, відповідно, продаються не розрізнені майнові активи, а відповідні корпоративні права.

14. Збільшення статутного фонду. Надає можливість акціонерам неплатоспроможного товариства чи іншим особам збільшити розмір статутного фонду, розрахуватися коштами, які отримано від додаткової емісії акцій із боргами товариства, зберегти існуючий бізнес.

15. Визначення особливостей банкрутства підприємств державного сектору, комунальних, особливо небезпечних в окремій статті.Скасування мораторію на застосування примусової реалізації майна у ліквідаційні процедурі.

Скасування мораторію на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків дозволить суттєво покращити показники за індексом стягнення (співвідношення фактичного боргу та стягнутої суми).

16. Узгодження процедур виконавчого провадження та банкрутства. Гармонізації виконавчого провадження та провадження у справі про банкрутство можна досягти шляхом встановлення заборони на існування виконавчого провадження одночасно із процедурою банкрутства. У випадку, коли розпочато процедуру банкрутства, усі відкриті стосовно боржника виконавчі провадження мають закінчуватися, а виконавчі документи надсилатися до господарського суду для подальшого стягнення в межах процедури банкрутства.

17. Унеможливлення ухилення від примусового виконання рішення суду за допомогою застосування процедури ліквідації. Неузгодженість існуючого регулювання зазначеної процедури із законодавством про виконавче провадження та банкрутство дозволяє боржникам уникати виконання зобов’язань. З метою уникнення виконання судового рішення, боржники застосовують процедуру добровільної ліквідації. Відповідно до вимог Закону України “Про виконавче провадження” у випадку ліквідації боржника - юридичної особи виконавчий документ передається до ліквідаційної комісії для вирішення питання про подальший порядок виконання рішення. Отримавши виконавчі документи, утворена боржником, що ліквідується, ліквідаційна комісія фактично припиняє своє функціонування, подальша процедура ліквідації не здійснюється, судові рішення не виконуються. Для недопущення зловживань з боку боржника процедурою добровільної ліквідації, в законопроекті пропонується зазначене положення Закону України “Про виконавче провадження” виключити, натомість доповнити положення статті 36 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ― підприємців”, якою визначено порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, забороною здійснювати ліквідацію боржника – юридичної особи за наявності стосовно неї відкритого виконавчого провадження.

18. Транскордонне банкрутство. Важливість запровадження цього інституту пов’язана з розширенням економічних зв’язків та можливістю ведення підприємницької та іншої діяльності як іноземців в Україні, так і українських підприємців за межами країни, що потребує окремого правового регулювання.

Прийняття таких змін є важливим та своєчасним, з огляду на посилення процесу адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, а також сприятиме вирішенню таких проблем, як:

кредитори, які є суб’єктами права іноземної держави, можуть позбавлятись правових способів захисту своїх інтересів (наприклад, права брати участь у судовому провадженні зі справи про неспроможність);

майно боржника, що знаходиться на території іншої держави, може не увійти у конкурсну масу;

обмеження повноважень професійних осіб, призначених у справі (аналог вітчизняних арбітражних керуючих).

19. Зміна статусу арбітражного керуючого. Проектом передбачається врегулювати питання визначення статусу арбітражного керуючого, підвищення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, а відтак підвищення рівня кваліфікації та якості послуг.

Пропонується скасувати ліцензування арбітражних керуючих. Очікуваний ефект: усунення хибного уявлення про арбітражного керуючого як про підприємця; підвищення авторитету професії та якості надання послуг.

20. Запровадження допуску до професії через систему незалежного автоматизованого тестування,що забезпечить допуск до професії підготовлених на належному рівні фахівців; виключить можливість зловживань з боку осіб, які здійснюють допуск до професії.

21. Запровадження спільного контролю державним органом з питань банкрутства та представників професії за діяльністю арбітражних керуючих. Очікуваний ефект: виключення можливості зловживань з боку чиновників; забезпечення надання послуг арбітражних керуючих на належному рівні; розвантаження діяльності уповноваженого державного органу з питань банкрутства; зменшення бюджетних витрат.

22. Запровадження страхування професійної відповідальності арбітражних керуючих та утворення спеціального компенсаційного фонду (здійснюється за рахунок арбітражних керуючих). Очікуваний ефект: забезпечення компенсації за шкоду, яку заподіяв арбітражний керуючий внаслідок його професійної діяльності; підвищення авторитету професії та довіри до арбітражних керуючих з боку суспільства; підвищення дисциплінарної відповідальності арбітражних керуючих.

23. Запровадження автоматизованого розподілу справ між арбітражними керуючими. Пропонується здійснювати призначення арбітражного керуючого для участі в конкретній справі за допомогою автоматизованої системи. При визначені кандидатури арбітражного керуючого забезпечується врахування ступеня завантаженості кожного арбітражного керуючого. Очікуваний ефект: виключення можливості зловживань з боку чиновників; забезпечення рівномірного розподілу справ між арбітражними керуючими; забезпечення надання послуг арбітражних керуючих на належному рівні.

 

ІЗ ТЕКСТОМ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40430

Обговорити на форумі


Пошук
по сайту

"і" "або"
 


 

Опитування
Наскільки погіршилось ведення бізнесу в Україні після прийняття Податкового кодексу?
Суттєво погіршилось
Незначно погіршилось
Поліпшилось
Кардинальних змін не відчутно


Результати


 


 


 


 

Підписка
на новини

 

© 2008 РАДА ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: rada@kmu.gov.ua