Радa з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України
radakmu.org.ua - офіційний веб-сайт

РАДА ПІДПРЄМЦІВ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

| написати листа | додати у обране |

| Сьогодні:  Четвер, 28 травня 2020 року |

 

»

 Навігатор » Головна сторінка » Новини та повідомлення »


»

Новини та повідомлення

04.10.2011

29 вересня 2011р. в м.Севастополі відбулось засідання круглого столу на тему: “Бізнес-асоціації як елемент інфраструктури підтримки і розвитку підприємництва в Україні”.

29 вересня 2011р. в м.Севастополі відбулось засідання  круглого столу на тему: “Бізнес-асоціації як елемент інфраструктури підтримки і розвитку підприємництва в Україні”.

Захід проведено Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України спільно з її регіональним відділенням в м. Севастополі (голова І.О.Рассказова) і Севастопольською торгово-промисловою палатою (президент Л.І.Вишня).

В засіданні взяли участь лідери бізнес-асоціацій м. Севастополя, члени Спілки, члени ТПП, підприємці, роботодавці, ЗМІ.

Учасники засідання зазначили, що розвиток малого підприємництва залежить від багатьох чинників, в тому числі від діяльності численних об’єднань підприємців. Діяльність таких об’єднань – це конкретна підтримка і розвиток підприємництва як в цілому в Україні, так і в кожному окремо взятому регіоні. Дієвість такої підтримки вимірюється не тільки кількістю суб’єктів підприємництва,  а й тим, настільки вільно і прозоро вони можуть займатися підприємницькою діяльністю.

Об’єднані для спільного вирішення своїх повсякденних проблем, підприємці являють собою потужну продуктивну силу, спрямовану на реалізацію конкретних завдань. Об’єднання в спілки та асоціації – це, перш за все, реальна можливість взаємовигідної корпоративної співпраці однодумців та колег на чисто прагматичних засадах. Крім того, це – спільне вирішення багатьох проблем, з якими підприємець знаходиться один на один, а також унікальна можливість власними руками формувати сприятливі умови для підприємницької діяльності.

Якщо зусилля підприємців будуть об’єднані, значно більша ймовірність того, що до них прислухатимуться. Можливості бізнес-асоціацій у відстоюванні інтересів підприємців та підтримці їх діяльності є значно більшими, ніж можливості кожного окремо взятого  підприємця.

Разом з тим, претендуючи бути виразниками інтересів “третього класу”, деякі громадські об’єднання не завжди виправдовують сподівання підприємців. Формально нараховуючи певну кількість членів, окремі об’єднання, як правило, зосереджують свою діяльність в рамках центрального апарату (виконавча дирекція, рада, комітет), а регіональні представництва, відділення у них не створені або, якщо і створені, то не функціонують. Таким чином, такі об’єднання виконують в основному функції самопідтримки та самоорганізації їх керівництва.

Крім того, в багатьох випадках аморфність програм діяльності таких об’єднань призводить до того, що дії громадських об’єднань роз’єднані. В умовах нестабільної економічної і політичної ситуації, деякі з громадських об’єднань намагаються на різних рівнях активно впливати на хід тих подій, що їх цікавлять. Однак відсутність чітких програм, організаційного досвіду, недостатність ресурсів та громадянської підтримки, призводить до того, що такі об’єднання, проіснувавши нетривалий строк, припиняють свою діяльність. Як результат, небагато підприємницьких громадських організацій продовжують працювати в Україні і активно відстоювати інтереси суб’єктів підприємництва.

Ці та інші чинники говорять про те, що діяльність громадських об’єднань підприємців поки що ще не набула в Україні (і, в першу чергу, в регіонах) відповідного розвитку. Тут є багато об’єктивних причин:

-    недовіра самих підприємців та традиційно негативне їх ставлення до таких об’єднань;

-    протистояння окремих місцевих органів;

-    виключно слабкий взаємозв’язок підприємців, малих і середніх підприємств з інститутами політичної системи суспільства, що зумовлено, перш за все,  нерозвиненістю самої політичної сфери;

-    відсутність у підприємців свідомої потреби у структурній інтеграції, ілюзії про можливість вижити поодинці у ринкових умовах;

-    недостатність коштів на утримання таких структур;

-    важкий тягар податкової політики тощо.

З метою вирішення перелічених проблемних питань, активізації діяльності  громадських об’єднань підприємців та їх впливу на покращення підприємницького середовища, учасники круглого столу рекомендували бізнес-асоціаціям:

-    активізувати роботу щодо участі своїх представників у формуванні та реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

-    брати більш  активну участь в роботі консультативно-дорадчих органів (громадських рад), публічних заходах (конференції, громадські слухання, круглі столи, форуми тощо);

-    в своїй діяльності більш широко використовувати різноманітні публічні заходи, ЗМІ, опитування, анкетування тощо;

-    подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів,  а також про необхідність їх перегляду;

-    у випадках, передбачених законодавством, брати активну участь у розробці проектів регуляторних актів;

-    подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

-    бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

-    самостійно готувати  аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції регуляторним органам або органами, які відповідно до законодавства на підставі аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;

-    одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

  

 

Обговорити на форумі


Пошук
по сайту

"і" "або"
 


 

Опитування
Наскільки погіршилось ведення бізнесу в Україні після прийняття Податкового кодексу?
Суттєво погіршилось
Незначно погіршилось
Поліпшилось
Кардинальних змін не відчутно


Результати


 


 


 


 

Підписка
на новини

 

© 2008 РАДА ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: rada@kmu.gov.ua